Kingston Encrypted USB

Existuje veľa spôsobov ako uchovávať a prenášať dáta, pričom malé USB flash disky sú vďaka svojim vlastnostiam jedným z najpopulárnejších. Zatiaľ čo sa rozmery týchto zariadení stále zmenšujú, ich kapacita rastie, a tak je na nich možné uchovávať veľké množstvo dát, ktoré môžu byť pre organizáciu veľmi citlivé. Je tu však možné značné riziko plynúce zo straty či krádeže dát. Naviac väčšina USB diskov nie je v rámci spoločností nijak kontrolovaná či riadená, čo zvyšuje riziko neautorizovaného prístupu, úniku dôveryhodných informácii a porušení bezpečnostných politík.

Viac informácií

Chráňte svoje informačné aktíva a dobrú povesť

USB disky sú malé, mobilné a majú relatívne veľkú úložnú kapacitu. Preto sú populárne pre užívateľov a zároveň nočnou morou bezpečnostných manažérov. Každý deň opúšťajú zamestnanci brány organizácie s veľkým množstvom potencionálne dôverných informácii a vystavujú ich tak veľkému riziku straty, krádeže a zneužitiu. Vďaka šifrovaným USB zariadeniam spoločnosti Kingston môžu byť informácie organizácie na USB nosičoch chránená silnou šifrou a prístupná len oprávneným užívateľom.

Kľúčové charakteristiky

  • Kontrola a riadenie zašifrovaných USB zariadení vďaka centrálnej správe McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) ** . Zaisťuje automatizovaný bezpečnostný reporting, auditovanie, monitorovanie a administrácia politík.
  • Prístup k dátam je chránený dvojfaktorovou autentizáciou využívajúcu hesla i biometriku. Je možné nastaviť maximálny počet pokusov pre elimináciu útoku.
  • Dáta sú zabezpečené robustnými algoritmami  AES-256, je to overené podľa  FIPS 140-2.
  • Možnosť obnovy dát alebo ich deštrukcie.
  • Zaisťuje vynútiteľnosť a zhodu s bezpečnostnými politikami organizácie a štandardy ako je napr. ISO 27001.Maximalizuje flexibilitu dát. Nevyžaduje žiadny klientsky software, je nezávislý na operačnom systéme a nevyžaduje administrátorské práva. Všetko, čo je potrebné, je USB port.
  • Užívatelia môžu odkiaľkoľvek pohodlne a bezpečne spustiť aplikácie priamo z Imation Encrypted USB zariadenia (napr. internetový prehliadač, tenké klienty, apod.).
  • Vstavané generovanie šifrovacích kľúčov a ukladanie certifikátov chráni šifrovací kľúč pred kopírovaním, tak že nikdy neopustí USB zariadenie. Zároveň je možné uchovávať iné šifrovacie kľúče alebo PKI certifikáty***.
  • Zabudovaná anti-malware kontrola pomáha chrániť samotné USB zariadenie, počítač i sieť, ku ktorým je pripojený, keďže dáta na USB disku sú automaticky skenované na prítomnosť škodlivých kódov (vyžaduje McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)).

Demonštrujte úroveň svojho zabezpečenia

Vďaka integrácii s Mcafee ePO, McAfee Encrypted USB zariadenie podporuje procesy pre zaistenie zhody s internými bezpečnostnými pravidlami, normami a štandardmi ako je ISO 27001 i legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov apod. Dáta uložené na šifrovaných McAfee USB diskoch nemôžu byť nijak zneužité, pokiaľ dôjde k strate či krádeži. Zároveň je využívanie šifrovaných USB ľahko auditované, a to vrátane prístupu k uloženým dátam.

Chráňte dáta silnou šifrou

Pre prístup k dátam na Imation Encrypted USB zariadeniach sa musia užívatelia vždy autentizovať, a to buď frázou, alebo otlačkom prsta. Pre maximálnu bezpečnosť je možné použiť dvojfaktorovú autentizáciu (oboje). V prípade, že užívateľ zabudne heslo, alebo nemá možnosť použiť biometrickú autentizáciu, môže ľahko získať späť prístup k dátam vďaka centrálnemu resetovaniu hesla alebo samo záchrannej procedúre cez McAfee ePO. Kingston Encrypted USB/HDD disky disponujú vstavaným hw šifrovaním, generovaním kľúča a ukladaním certifikátov! Šifrovacie kľúče nemôžu byť exportované alebo skopírované, pretože nikdy neopustí USB disk. Voliteľne môžu byť uložené i ďalšie šifrovacie kľúče alebo PKI certifikáty. Dáta na USB/HDD sú šifrované s využitím najsilnejších, hw -based šifrovacích algoritmov vrátane AES-256 a dostupné sú i certifikácie FIPS 140-2 a Common Criteria.

Súčinnosť s centrálnou správou – McAfee ePO™

Nasadenie a riadenie štandardných mobilných úložných zariadení cez spoločnosti môže byť pre organizáciu technicky i finančne náročné. Naviac USB disky nie sú obvykle nijak kontrolované či riadené, čo zvyšuje riziko porušenia interných bezpečnostných pravidiel. Zamestnanci veľmi často kopírujú na USB disky dáta nešifrované, aj keď by boli na pracovnej stanici šifrované.

Kingston USB/HDD* zariadenia sú centrálne riadené pomocou platformy McAfee ePO, čo organizácii veľmi uľahčuje riešenie výziev uvedených vyššie. Všetko je spravované z jedného miesta, bez zásahu do IT infraštruktúry. McAfee ePO management rozhranie umožňuje ľahko inicializovať Imation Encrypted USB vďaka zapojeniu do akéhokoľvek McAfee ePO riadeného zariadenia, pričom inicializácia prebehne bez potreby súčinnosti užívateľa. Výsledkom je minimum celkových nákladov na vlastníctvo.

Špecifikácia

TypKingston USB StandardKingston USB BioHard Disk Non-BioHard Disk Bio
Podporované OSMS Windows XP, Vista, 7 (32 a 64 bit)MS Windows XP, Vista, 7 (32 a 64 bit)
Mac OS X (bez ePo)
MS Windows XP, Vista, 7 (32 a 64 bit)MS Windows XP, Vista, 7 (32 a 64 bit)
Mac OS X (bez ePo)
Kapacita2, 4, 8, 16, 32, 64 GB2, 4, 8, 16, 32, 64 GB320, 500, 750 GB320, 500, 750 GB
Autentifikácia heslománoánoánoáno
Biometrická autentifikáciaánoáno
256-Bit AES Hardverové šifrovanieánoánoánoáno
FIPS 140-2 certifikátánoánoánoáno
Centrálna správa cez McAfee ePOáno**áno**áno**áno**
McAfee Anti-Malwarevoliteľnévoliteľnévoliteľnévoliteľné

*Len vybrané modely Kongston USB/HDD

**Nutné zakúpiť licenciu