Bezpečnosť

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Kybernetická bezpečnosť je kľúčovým aspektom ochrany informačných systémov. Zahrňuje koordinovanú kombináciu ľudí, procesov a bezpečnostných technológií, ktoré majú za úlohu predchádzať, detekovať a reagovať na rôzne hrozby a riziká. Jej cieľom je zabezpečiť, že informačné systémy, ako sú siete, servery a dáta, sú chránené pred neoprávneným prístupom, krádežou, zničením alebo ohrozením ich dostupnosti, integrity a dôvernosti. Z tohto dôvodu je dôležité mať vyškolený personál, správne procesy a nasadené bezpečnostné technológie, ktoré zabezpečia ochranu vašej firmy.

ŠPECIFIKÁCIA

Analýza kybernetickej bezpečnosti

Postupujeme podľa platnej legislatívy SR, medzinárodných noriem a takzvaných best practices v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti. A to aj v prípade, že nie ste kritická infraštruktúra a Zákon o kybernetickej bezpečnosti sa vás netýka.
Malvéru a útočníkom je to totiž jedno, útočia rovnako.

Riešenia kybernetickej bezpečnosti

Je niekoľko oblastí súvisiacich s riadením kybernetickej bezpečnosti.
V každej tejto oblasti vám vieme urobiť čiastkovú analýzu, a pripraviť vhodné procesné a technické riešenie.

Školenia kybernetickej bezpečnosti

Človek je najslabším článkom v kybernetickej bezpečnosti. Zamestnanec po čase na smernice a odporúčania zabúda. Školenie je vaša najmenšia investícia s najväčším účinkom.

ANTIVÍROVÁ OCHRANA

Poskytujeme riešenia kybernetickej bezpečnosti s vysokou úrovňou zabezpečenia, výkonu a jednoduchým používaním pre malé a stredné firmy, stredne veľké organizácie a spotrebiteľov.

NAJÚČINEJŠIA OCHRANA KONCOVÝCH ZARIADENÍ

TECHNOLÓGIA ENDPOINT
DETECTION AND RESPONSE (EDR)

HARDERING ZALOŽENÝ
NA ANALÝZE RIZÍK

ŠPECIFIKÁCIA

Viacvrstvová ochrana koncových zariadení

Chráňte stolné počítače, notebooky a servery pomocou viacvrstvového zabezpečenia s účinnou detekciou malwaru a minimálnym počtom falošných poplachov. Modely strojového učenia od spoločnosti Bitdefender využívajú statické a dynamické funkcie a sú neustále trénované na miliardách vzoriek čistých a škodlivých súborov zozbieraných zo stoviek miliónov koncových bodov po celom svete. Ak je identifikovaná hrozba, je okamžite neutralizovaná prostredníctvom ukončenia procesov, umiestnenia do karantény, odstránenia a obnovenia škodlivých zmien.

Prevencia a zmiernenie následkov ransomwaru

Ransomware predstavuje veľký problém pre organizácie po celom svete. S rozsiahlym výskumom ransomwaru a dešifrovacími nástrojmi od spoločnosti Bitdefender sme pomohli obetiam zachrániť miliardy. Bitdefender presne detekuje nové vzory ransomwaru ešte pred spustením aj počas behu, čo vám poskytuje najpokročilejšiu ochranu vašich systémov.

Ochrana pomocou správy rizík koncových bodov

Efektívna identifikácia, hodnotenie a náprava slabých miest koncových bodov je kľúčová pre správne fungovanie bezpečnostného programu a zníženie rizika pre organizácie. Infraštruktúra GravityZone Business Security pre správu rizík koncových bodov znižuje zraniteľnosť a posilňuje odolnosť koncových bodov tým, že odhaľuje a stanovuje prioritné rizikové chyby v konfigurácii operačného systému a softvéru.

Obrana proti sieťovým útokom

Získajte novú úroveň ochrany pred útokmi na zraniteľnosti siete. Rozšírte ochranu do nových oblastí prostredníctvom sieťovej bezpečnosti, ktorá blokuje hrozby, ako sú útoky hrubou silou, krádeže hesiel, zneužitie siete a vedľajšie pohyby, ešte pred ich spustením.

Technológia GravityZone Business Security je založená na adaptívnej vrstvenej architektúre, ktorá zahŕňa kontrolu koncových bodov, prevenciu, detekciu, obnovu a transparentnosť.

SECOM SECURITY

Ochrana súkromia Vám umožní kompletne zabezpečiť Vašu komunikáciu na počítači a mobilných zariadeniach pred odpočúvaním treťou stranou. K tomuto zabezpečeniu používame najmodernejšie technológie a overené techniky. SECOM Security je možné nasadiť na mobilné zariadia Android a iOS ako aj na počítače Windows a Linux. Služba je rozdelená do balíkov BASIC, MEDIUM a BUSINESS. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

ŠPECIFIKÁCIA

Podporované operačné systémy na PC: Windows, Linux
Podporované mobilné operačné systémy: Android, iOS

Šifrovanie emailov bezpečnými technológiami PGP (web-of-trust) alebo S/MIME podľa potrieb klienta. V prípade S/MIME je použitá overená svetová certifikačná autorita. Obe technológie využívajú overené asymetrické šifry s dostatočne dlhými kľúčmi.

Šifrovanie diskov je implementované dm-crypt alebo inými dostupnými šifrovacími technológiami s použitím symetrickej šifry AES-256 alebo silnejšej. Kompletné šifrovanie je môžeme aplikovať aj na telefóny Android.

FIREWALL

Poskytujeme implementáciu, nastavenie a správu firewallu či už virtuálneho firewallu, web aplikacného firewallu alebo hardwareových zariadení. Každá inštalácia je individuálna na základe požiadaviek klienta.

VPN SIETE

Poskytujeme implementáciu, nastavenie a správu VPN sietí s bezpečnostným certifikátom. Samozrejmosťou je viac užívateľský prístup a pripojenie odkiaľkoľvek, či už cez web rozhranie alebo klientskými aplikáciami. Každá inštalácia je individuálna na základe požiadaviek klienta.

MONITORING

Poskytujeme monitoring pre odhaľovanie bezpečnostných udalostí ako aj automatický monitoring na sledovanie našich cloud servrov. Monitoring bežiacich služieb, portov, ako aj záťaž procesora, teplota a zaťaženie diskov.

V prípade špecifických požiadaviek nás neváhajte kontaktovať