SKYPE FOR BUSINESS

Zabezpečená a monitorovaná komunikácia na vašich serveroch. Možnosť peer-to-peer protokolu VoIP a videa. Zabezpečenie komunikácie a overovanie pomocou služby Active Directory. Kontrola riadenia prístupu hovorov a kvality služieb. Možnosť verzie spolu s balíkom Office 365.

XMPP SERVER

Technológia pre posielanie krátkych textových správ, hovorov a videohovorov. Všetká komunikácia je šifrovaná od správ až po videohovory. Komunikácia prebieha na servery buď na lokálnej sieti alebo v cloude.

© Copyright - SECURITY COMMUNICATION